RU EN 

Works of the project participants

   

藏器法时,与时俱进

Yuan Pu

《永遇乐.京口北固亭怀古》辛弃疾

Yuan Pu

《陋室铭》刘禹锡

Yuan Pu

福缘善庆

Yuan Pu

暖雪生香

Yuan Pu

怀真抱素

Yuan Pu

仁泽天下

Yuan Pu

怀真抱素

Yuan Pu

《阙题》 刘眘虚

Yuan Pu

仁者爱人

Yuan Pu

沁园春•雪 (上)

Yuan Pu

沁园春•雪 (下)

Yuan Pu

般若波罗蜜多心经(上)

Yuan Pu

般若波罗蜜多心经(下)

Yuan Pu

沁园春•雪

Yuan Pu

般若波罗蜜多心经

Yuan Pu

正位凝命

Yuan Yingke

《穿过云层》

Yukimi Annand Sasago

《kiru to IukotoI》(生活)

Yukimi Annand Sasago

Mado to Uchu (窗户和宇宙)

Yukimi Annand Sasago

仁者寿

Zhang Hai

徐元杰《湖上》

Zhang Jiancai

于良史《春山夜月》(唐朝)

Zhang Jiancai

理解

АЛЕКСЕЕВА Елена Владимировна
距开幕只剩 1420 days
智慧的想法
书法是试图通过改变字形达到真正和谐的艺术。